Tại sao đồng hồ cơ lại đắt hơn đồng hồ điện tử?

DWQA QuestionsDanh mục đơn: Đồng Hồ CơTại sao đồng hồ cơ lại đắt hơn đồng hồ điện tử?
huannguyen031 Nhân viên hỏi 1 năm trước

Tại sao đồng hồ cơ lại đắt hơn đồng hồ điện tử?

1 Answers
huannguyen031 Nhân viên trả lời 1 năm trước

Đồng hồ cơ là loại máy chạy bằng năng lượng từ dây cót, đồng hồ điện tử là đồng hồ chạy bằng xung động từ trường thông qua nguồn năng lượng từ pin. Đồng hồ cơ có nhiều chi tiết, bộ máy phức tạp hơn, quá trình chế tác đòi hỏi kỹ thuật cao, thợ phải giàu kinh nghiệm, tay nghề cao và tỉ mỉ hơn, ngoài ra nguồn nguyên liệu cũng đắt hơn, chế độ bảo hành phức tạp hơn do có nhiều chi tiết hơn.