Mức độ chịu nước của đồng hồ?

DWQA QuestionsDanh mục đơn: Đồng Hồ Đeo TayMức độ chịu nước của đồng hồ?
huannguyen031 Nhân viên hỏi 1 năm trước

Mức độ chịu nước của đồng hồ?

1 Answers
huannguyen031 Nhân viên trả lời 1 năm trước

– Đồng hồ siêu mỏng: chịu nước kém. – Đồng hồ mỏng: chịu nước trung bình. – Đồng hồ nữ kiểu lắc: chịu nước kém hoặc trung bình ( 3 ATM). – Đồng hồ lắp dây da: thường chịu nước ở mức trung bình. – Đồng hồ thể thao, đồng hồ chronograph: thường chống nước tốt đến mức độ áp suất khi bơi, một vài loại chuyên dụng có thể chịu được áp suất trong khi lặn. – Đồng hồ có gioăng kính, gioăng núm, gioăng đáy chống nước tốt khi ở trạng thái nguyên bản (khi thay đổi gioăng sẽ bị kém đi).