Kích cỡ thông thường của đồng hồ đeo tay?

DWQA QuestionsKích cỡ thông thường của đồng hồ đeo tay?
huannguyen031 Nhân viên hỏi 1 năm trước

Kích cỡ thông thường của đồng hồ đeo tay?

1 Answers
huannguyen031 Nhân viên trả lời 1 năm trước

Đối với đồng hồ nam:
– Cỡ nhỏ: nhỏ hơn 36 mm
– Cỡ trung bình: từ 37 mm đến 40 mm
– Cỡ lớn: từ 41 mm đến 46 mm
Đối với đồng hồ nữ:
– Cỡ nhỏ: nhỏ hơn 24 mm
– Cỡ trung bình: từ 24 mm đến 30 mm
– Cỡ lớn: 31 mm đến 36 mm
Hướng dẫn độ dày của đồng hồ:
– Mỏng: từ 4mm đến 6 mm
– Trung bình: từ 7 mm đến 11 mm
– Dày: từ 12 mm đến 14 mm
– Rất dày: từ 15 mm đến 18 mm