Kích cỡ thông thường của đồng hồ đeo tay?

DWQA QuestionsKích cỡ thông thường của đồng hồ đeo tay?
huannguyen031 Nhân viên hỏi 11 tháng trước

Kích cỡ thông thường của đồng hồ đeo tay?

1 Answers
huannguyen031 Nhân viên trả lời 11 tháng trước

Đối với đồng hồ nam:
– Cỡ nhỏ: nhỏ hơn 36 mm
– Cỡ trung bình: từ 37 mm đến 40 mm
– Cỡ lớn: từ 41 mm đến 46 mm
Đối với đồng hồ nữ:
– Cỡ nhỏ: nhỏ hơn 24 mm
– Cỡ trung bình: từ 24 mm đến 30 mm
– Cỡ lớn: 31 mm đến 36 mm
Hướng dẫn độ dày của đồng hồ:
– Mỏng: từ 4mm đến 6 mm
– Trung bình: từ 7 mm đến 11 mm
– Dày: từ 12 mm đến 14 mm
– Rất dày: từ 15 mm đến 18 mm